Spredningsbiologi, spredningsøkologi, gren av botanikken som omfatter plantenes spredning av frø og frukter; se frøspredning.