Alkalofil, betegner planter som foretrekker basisk jordbunn, fra den tidligere brukte betegnelsen alkalisk.