Fustikk, betegnelse for forskjellige slags fargetre, bl.a. fisett-tre.