Fyto-, betegner i sammensetninger noe som skriver seg fra eller handler om planteriket.