Heterokladi, forekomst av ulike slags grener eller skudd hos én og samme plante.