Botanikk

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 6 kategorier:

  1. Begreper i botanikken
  2. Plante- og dyreliv i verden
  3. Planteanatomi
  4. Plantefysiologi
  5. Plantenes utbredelse
  6. Planter i verden