Heterokarpi, forekomst av to eller flere slags frukter hos en plante, f.eks. ringblomst.