Fytognomonikk, (av fyto- og gr. 'innsikt, omdømme'), læren om å bedømme plantene og deres egenskaper etter deres utseende.