Immorteller, eldre betegnelse på evighetsblomster.