Frikronede, tofrøbladete planter med dobbelt, enkelt eller ubetydelig blomsterdekke som alltid er fribladet. De som har det mest reduserte blomsterdekke, de «kronløse», kalles Apetalae. Tofrøbladete planter med sambladet blomsterdekke kalles helkronede, Sympetalae. Begge disse gruppene av tofrøbladete planter er unaturlige (kunstige) utviklingshistorisk sett, og brukes ikke lenger som karakterer i den systematiske inndelingen av planteriket. Se planteriket og plantesystem.