Domatier, omdannede deler av et planteorgan, særlig tilpasset til bolig for andre organismer, dyr (zoodomatier) eller planter (fytodomatier). Mellom disse og vertsplanten består et gjensidig nytteforhold (symbiose). Fytodomatier er f.eks. rotknollene hos belgplantene og or, hvor sopp eller bakterier lever. Zoodomatier finnes f.eks. hos de såkalte maurplanter, som har særegne organer hvor maur har bolig.