Blomsterur, noen planter har den egenskapen at blomstene åpner og lukker seg rytmisk til bestemte tider i døgnet. Når flere slike planter med forskjellig rytme stilles sammen i en krets, danner de et blomsterur. Linné laget et slikt blomsterur i Uppsala.