Aerokarp, vekster med frukter som modnes i luften.