Aerokarp er planter med frukter som modnes i luften.