Palmarosaolje, fargeløs eller svakt gulaktig eterisk olje med roselignende duft. Utvinnes av gressarten Cymbopogon martinii. Hovedbestanddelen er geraniol. Brukes noe i parfymefabrikasjon, delvis som erstatning for ekte roseolje.