Betemelasse, den mørke, seige sirupen som er igjen når det meste av sukkeret er krystallisert ut av inndampet saft fra sukkerbeter.