Norsk botanisk forenings tidsskrift. Utkom første gang 19. mai 1943 på 100-årsdagen for Axel Blytts fødsel. Blyttia er en fortsettelse av de «Meddelelser» som Norsk botanisk forening tidligere utgav som særtrykk av «Nytt magasin for naturvidenskapene». Inneholder artikler og mindre avhandlinger av botanisk innhold, særlig om Norges flora; fortrinnsvis skrevet på norsk. 4 hefter årlig. Blyttia er tilegnet de to kjente norske botanikere M. N. Blytt og A. G. Blytt.