Flor, stor mengde av blomster, f.eks. et flor av blomster (blomsterflor) eller kraftig blomstring (frukttrærne sto i fullt flor).