Botanisere, samle og undersøke planter; studere planter ute i naturen.