Fugleblomster, blomster der blomsterstøvet (pollenet) blir overført av fugler. Fugleblomster er gjerne store og praktfullt farget. Mer enn 500 fuglearter er involvert i blomsterbestøvningen; de viktigste familiene er kolibrier (Amerika), solfugler (Afrika, Asia) og honningetere (Australia).