Garveplanter, planter som inneholder så mye garvestoffer at de brukes i garveindustrien. De viktigste garveplantene er akasiearter, quebrachoarter, sumakarter og enkelte arter av mangrovetrær, særlig i slekten Rhizophora. I Norge har bl.a. eik, bjørk og slåpetorn vært brukt som garveplante.