Ballastplanter, planter som kommer inn i landet som frø eller levende røtter og som vokser opp i og ved kystbyene der skipene har kastet sin ballast (ballastjord). I Norge går de fleste til grunne etter en viss tid, fordi de ikke greier å formere seg i vårt klima, men enkelte, f.eks. artene saltsoleie og byreseda, holder seg og har spredt seg som ugress eller strandplanter.