Stamme, oftest, og noe upresist, brukt om undergrupper av sort, til dels det samme som sort.