Cryptogamae, betegnelse først brukt av Linné, motsatt fanerogamer. Dss. sporeplanter.