Flueblomster, blomster som pollineres (bestøves) av fluer. De har som regel pollenbærere, støvveier og nektar som ligger lett tilgjengelig, som hos f.eks. skjermplantefamilien. Mange flueblomster har i tillegg et virksomt lokkemiddel i en åtsellignende lukt, se åtselblomst.