Hypogeisk, spiringen av frø når kimbladene ikke kommer ut av frøet og altså forblir under jorden. F.eks. bondebønne. Motsatt: epigeisk.