Sporeplanter, alle planter som formerer seg ved sporer, ikke ved frø som frøplantene. Sporeplanter danner ikke noen egen systematisk enhet, omfatter mosene og karsporeplantene.