Hypokotyl, den delen av stengelen som er nedenfor frøbladene hos kimplanter. Se også internodier.