Honningplanter, planter som produserer mye nektar og som besøkes av bier. Mange av våre ville planter er gode honningplanter, f.eks. selje, løvetann, blåbær, røsslyng og lind. I Norge dyrkes av og til honningurt og agurkurt i nærheten av bikuber.