Kne, betegnelse for et knuteformet, oppsvulmet bladfeste. Forekommer særlig tydelig hos flere gress- og skjermplanter.