Anemofil, anemogam, om plante som bestøves ved vind. Se bestøvning.