Tallus, legemet hos organismer som tidligere ble regnet til planteriket, men som ikke har rot, stengel og blad, dvs. protoktister, sopp, lav og enkelte moser. Tallus har ofte form som et skudd eller et uregelmessig blad.