Norsk Botanisk Forening, stiftet 1935 med formål å fremme interessen for botanikk og øke det alminnelige kjennskap til plantene. Den er åpen for amatører og profesjonelle botanikere. Avdelinger i Østfold, Oslo, Buskerud, Larvik, Telemark, Kristiansand, Rogaland, Haugesund/Stord, Bergen, Trondheim og Tromsø. Utgir tidsskriftet Blyttia, som har navn etter professorene Axel Gudbrand Blytt og Mathias Numsen Blytt.