Den delen av griffelen i en blomst som mottar blomsterstøvet (pollenet) ved en bestøvning, dss. arr.