Slag, i plantedyrkingen klassifiserende begrep med vekslende betydning, ofte brukt istedenfor sort, men også om art, stamme osv. I faglitteratur brukes slag gjerne når en omtale omfatter flere grupper i nomenklatursystemet, f.eks. art, varietet, sort og stamme.