Ust, gårder i Leinstrand, Trondheim kommune, ved den gamle kongeveien, nordøst for Leinstrand kirke. Den opprinnelige gården Ust tilhørte i middelalderen erkebiskopen. Ble omkring 1440 skiftet bort til Trondhjems Hospital. Senere er gården oppstykket og solgt til bondeselveie og byggegrunn. Se Kattem-Ust.