Mestringsøvelse HBS
Elever ved Hærens Befalsskole under mestringsøvelse
Av /Forsvaret.
OR-gradsdistinksjoner, OR5-9
.
OR-gradsdistinksjoner, OR2-4
.

Et befal er i Forsvaret en militær leder som er bemyndiget til å befale, ta kommando og gi ordrer.

Faktaboks

Etymologi

Befal kommer fra det middelnedertyske beval, påbud, og verbalsustantivet bevalen; å befale

Det kjønnsnøytrale befal er synonymt med, men erstatter i økende grad, betegnelsen befalingsmann.

Befal er også brukt om ledere i andre etater og virksomheter, blant annet brannvesen, politi og handelsflåte.

I det norske forsvaret var befal lenge fellesbetegnelse for personell i gradene fra og med sersjant/kvartermester til og med general/admiral, hvor flertallet var offiserer. Fra og med 1. januar 2016 ble befalsgradene i Forsvaret harmonisert med NATOs gradssystem: OF 1 til OF 9 for offiserer, og OR 5 til OR 9 for spesialistbefal. I Forsvaret er et befal etter dette betegnelse på militært tilsatte spesialister med befalsutdanning.

Befal som er fast ansatt i Forsvaret, betegnes også som yrkesbefal, i motsetning til vernepliktig befal.

Inndeling

Befal kan deles inn etter henholdsvis grad, tjenestevilkår, funksjon eller utdanningsnivå.

Grad

Spesialistbefalets gradsbetegnelser er:

  • OR 5: Sersjant (Hæren og Luftforsvaret)/kvartermester (Sjøforsvaret) og sersjant klasse 1 (Hæren og Luftforsvaret)/senior kvartermester (Sjøforsvaret).
  • OR 6: Oversersjant (Hæren)/vingsersjant (Luftforsvaret)/skvadronsmester (Sjøforsvaret).
  • OR 7: Stabssersjant (Hæren og Luftforsvaret)/flotiljemester (Sjøforsvaret).
  • OR 8: Kommandersersjant (Hæren og Luftforsvaret)/orlogsmester (Sjøforsvaret).
  • OR 9: Sersjantmajor (Hæren og Luftforsvaret)/flaggmester (Sjøforsvaret).

Tjenestevilkår

Befal inndeles også etter tjenestevilkår:

  • Stadig tjenestegjørende befal, som omfatter spesialistbefal med ansettelse fram til fylte 35 eller 60 år) og kontraktsbefal (plikttjenestebefal og engasjert befal)
  • Ikke stadig tjenestegjørende befal, som omfatter vernepliktig befal og utskrevet befal.

Funksjon

Befal kan sorteres etter funksjon: operativ, administrativ og teknisk bransje.

Utdanningsnivå

Befal på BS-nivå omfatter personer med utdanning fra Forsvarets befalsskole.

Befalsutdanning

I 2018 ble grunnleggende befalsutdanning i Forsvaret samlet i Forsvarets befalsskole på Sessvollmoen i Ullensaker, og underlagt Forsvarets høgskole. Befalsskolene i forsvarsgrenene ble da lagt ned.

Befalsutdanning omfatter all lederutdanning for kategoriene OR 5 til OR 9. Offisersutdanning skjer ved krigsskolene og stabsskoler.

Fag- og funksjonsrettet utdanning, som ikke er en lederutdanning, foregår hovedsakelig ved Forsvarets våpenskoler og kompetansesentre. Utdanningen tar sikte på å gi utdanning som instruktører og ledere i de forskjellige forsvarsgrener og våpen.

Utdanningen i Forsvaret er gratis, og elevene får fri innkvartering, kost og klær i tillegg til en viss godtgjørelse. Etter endt utdanning og opplæring må elevene gjennomføre plikttjeneste eller en praksisperiode.

For å dekke behovet for sivil kompetanse som ikke kan gis ved Forsvarets egne skoler, gir Forsvaret også utdanning ved høyskoler og universiteter i inn- og utland.

Utdanning i Hæren

Hærens skole for rekrutt- og fagutdanning på Terningmoen er en felles rekruttskole for alle Hærens avdelinger. Heimevernet på Porsangmoen i Finnmark driver grunnutdanning av menige mannskaper på førstegangstjeneste.

Hærens lagførerskole på Rena i Østerdalen utdanner personell som har gjennomført førstegangstjenesten i planlegging, ledelse og gjennomføring av militære operasjoner på lagsnivå. Fullført og bestått utdanning kvalifiserer for fast tilsetting som lagfører i Hæren.

Utdanning i Sjøforsvaret

Sjøforsvarets rekruttskole KNM Harald HaarfagreMadlamoen ved Stavanger utdanner rekrutter på førstegangstjeneste til Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

Utdannings- og kompetansesenteret for maritim krigføring, KNM Tordenskjold ved Haakonsvern i Bergen, gir fag-, taktikk- og våpenopplæring. Her utdannes også idrettsoffiserer og befal ved Sjøforsvarets gymnastikkskole.

Utdanning i Luftforsvaret

Luftforsvarets flygerskoleBardufoss gjennomfører seleksjonsflyging (uttaksflyging) to ganger i året. Deretter tar flygeraspirantene en bachelorgrad ved Luftkrigsskolen, som kvalifiserer for offisersgrad. All grunnleggende flygerutdanning skjer i USA. Elevene blir jagerflygere, maritim-/transportflygere, helikopterflygere eller navigatører.

Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole i Sørreisa i Troms utdanner personellet som skal operere ved kontroll og varslingssenteret CRC Sørreisa (131 Luftving).

Utdanning i Heimevernet

Heimevernets våpenskole på Dombås tilbyr troppeførerkurs fra lag og opp til kompaninivå. Skolen tilbyr ledelses- og veilederkurs, og fagkurs i for eksempel skarpskyting og sanitet.

Utdanning ved Forsvarets logistikkorganisasjon

Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte (FKL) på Sessvollmoen utdanner spesialister, utvikler og gjennomfører fagkurs, og gir operativ logistikkstøtte til hele Forsvaret. Avdelingen ble overført fra Hæren til Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) i 2017.

Utdanning innen etterretning

Språk- og etterretningsskolen på Lutvann i Oslo er underlagt Forsvarets høgskole og tilbyr en tre års bachelorgrad innen etterretning og russisk språk i tillegg til utdanning som befal.

Organisasjoner

Størstedelen av Forsvarets befal er organisert i følgende organisasjoner:

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Gudmund Eiane

Ifølge Forsvaret.no starter spesialistbefal rekken fra OR2.

Burde artikkelen gjenspeile det?

https://www.forsvaret.no/om-forsvaret/uniformer-grader-medaljer/grader

skrev Tor-Ivar Krogsæter

Under avsnittet om disiplinærsaker og menige grader, burde det ikke stå «visespesialist» i stedet for «vingsoldat»?

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg