Kommunevåpen

av Malvik kommune. Gjengitt med tillatelse

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Malvik, kommune i Trøndelag, ligger på sørsiden av Trondheimsfjorden mellom Trondheim i vest og Stjørdal i øst. Kommunen ble opprettet 1891 ved utskillelse fra Strinda, siden uendrede grenser.

Langs fjorden og innover et par daler ligger dyrkede leirbakker opp til ca. 150 moh. Innenfor ligger en del myrstrekninger, enkelte vann og skogkledde åser. Høyeste punkt er ca. 620 moh. i lia opp mot Baklifjellet på grensen til Selbu i sørøst. Berggrunnen består i hovedsak av Trondheimsfeltets fyllitter.

Malvik er en typisk forstadskommune, med stor pendling til Trondheim. I 2016 hadde 74 % av yrkesbefolkningen arbeid utenfor kommunen, 62 % i Trondheim alene.

Bosetningen er tettest langs fjorden, og særlig langs jernbanen og den tidligere hovedveien gjennom kommunen med den sammenhengende forstadsbebyggelsen i Malvik tettsted (Saksvik, Vikhammer og Malvik, 6274 innbyggere 2016). Administrasjonssenteret Hommelvik lenger øst har 5100 innbyggere (2016). og Muruvik har 476 innbyggere (2016). I tiårsperioden 1995–2005 hadde Malvik en sterk befolkningstilvekst på 16,8 % mot 6,3 % i fylket som helhet.

Muruvik lengst i øst er havn for Meraker smelteverk og oljehavn med lager i fjellet. Viktigste industribransje er verkstedindustrien med 70 % av næringssysselsettingen. For øvrig papir- og trevareindustri. Jordbruk drives med hovedvekt på korndyrking og husdyrhold.

E 6 og Nordlandsbanen går gjennom kommunen, med korte avstander til Trondheim og til Trondheim Lufthavn Værnes i Stjørdal. Fylkesvei fra Hommelvik sørover gjennom kommunen til Selbu.

Malvik har videregående skole.

Malvik hører til Trøndelag politidistrikt, Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Værnesregionen sammen med Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal.

Malvik kommune tilsvarer de to soknene Hommelvik og Malvik i Stjørdal prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Malvik til Strinden og Selbu fogderi i Søndre Trondhjems amt.

For statistiske formål er Malvik kommune (per 2016) inndelt i fem delområder med til sammen 38 grunnkretser:

  • Hundhamaren-Saksvik bygdelag:Vikhamar, Saksvik Hundhamaren nord, Hundhamaren syd, Sjølyst nord, Sjølyst syd, Stibakken
  • Vikhamar Malvik-Torp Midtsandan:Midtsand, Storsand, Torp, Malvik, Vikhov, Vikhammeråsen sør
  • Hommelvik-Mostadmark: Muruvik tettsted, Sveiåsen, Solbakken nedre, Solbakken øvre-Lia-Høiby, Hommelvik øst, Hommelvik vest, Grønberg syd, Grønberg nord, Bakken, Mostadmark
  • Malvik utmarksområder: Bjørnstad-Bostad, Forbord-Engan, Herjuan-Sjøvold, Malvik statsalmening
  • Sveberg: Smiskaret, Bjørnmyra – Svehøgda, Vidhaugen – Svebergmarka 1, Svebergmarka 2, Svebergmarka 3, Svebergmarka 4, Svebergmarka 5, Brattalia, Kindset, Sveberg næringsområde, Svedal Søndre, Stamtjønna

I Mostadmarka ble det 1657–1887 drevet jernverk. Malvik kirke er en korskirke i tømmer bygd 1846 med altertavler fra den gamle kirken som stod på samme sted. Hommelvik kirke er en langkirke i tre bygd 1886. Ved Storsand og Vikhammer finnes campingplasser og badestrender.

Kommunevåpenet (godkjent 1982) har en svart tiur mot en gull bakgrunn; symboliserer natur og naturopplevelser.

Navnet kommer av norrønt Manvik, første ledd usikker tolkning, muligens av ‘trell’.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

19. mars 2015 skrev Ole Morten Flataker

Hei. Kommunevåpenet i artikkelen (bilde til høyre) er feil. Kommunevåpenet har avrundet bunn, og ikke spiss bunn som bildet viser.

19. mars 2015 svarte Morten Olsen Haugen

Jeg ser at Malvik kommune bruker avrundet bunn på sin hjemmeside i dag. I den forholdsvis autoritative boka Norske kommunevåpen fra 1987 vises våpenet med spiss bunn. Formen på skjoldet er ikke fastlagt ved kgl.res., så begge løsninger må antas å være «riktige».

19. mars 2015 skrev Sverre Olav Lundal

Det høyres no pussig ut. Forma på kommunevåpnet og flagget må vel ha vore ein del av det som blei godkjent i si tid, ikkje berre motivet?

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.