Frostating lagmannsrett

Trondheim tinghus
Frostating lagmannsrett holder til i tinghuset i Trondheim
Trondheim tinghus
Av .

Frostating lagmannsrett er en domstol som er en av Norges seks lagmannsretter. Domstolen har sete i Trondheim. Området hvor Frostating lagmannsrett har domsmyndighet, kalles Frostating lagdømme. Frostating lagmannsrett har navn etter Frostating, som var et av middelalderens lagting.

Frostating lagmannsretts plass i rettssystemet

De alminnelige domstolene i Norge er delt i tre nivåer: tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett. Avgjørelser på ett nivå kan ankes til neste nivå. I tillegg finnes særdomstoler, som jordskifterettene og Arbeidsretten. Trygderetten er et domstolslignende forvaltningsorgan.

Frostating lagmannsrett er ankeinstans for tingrettene i lagdømmet, både i sivile saker og straffesaker. Frostating lagmannsrett er også ankeinstans for jordskifterettene i området. I tillegg er lagmannsretten førsteinstans for rettslig overprøving av avgjørelser fra Trygderetten. Dessuten behandler lagmannsretten overskjønn.

Frostating lagmannsrett har (våren 2021) 20 faste dommere, blant dem en jordskiftelagdommer. Retten ledes siden 2014 av førstelagmann Sven-Jørgen Lindsetmo.

To lagsogn

Frostating lagdømme omfatter to lagsogn (rettskretser):

Lagsognet Møre og Romsdal omfatter Møre og Romsdal fylke, med Møre og Romsdal tingrett.

Lagsognet Trööndelagen/Trøndelag omfatter Trøndelag fylke, med Trøndelag tingrett.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg