Direktoratet for arbeidstilsynet er en statlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet, og har det overordnede ansvar for Arbeidstilsynet. Direktoratet holder siden 2006 til i Trondheim, og direktør siden 2017 er Trude Vollheim Webb.