Nidaros er det eldste navnet på byen Trondheim. Navnet Nidaros er nevnt i historiske kilder fra slutten av 1100-tallet. Fra senmiddelalder (cirka 1500) ble navnet brukt sammen med «kaupangen i Trondheimen». Nidaros ble ved lov innført som byens offisielle navn fra 1. januar 1930 i stedet for Trondhjem, men etter en bitter navnestrid ble Nidaros ved lov 6. mars 1931 byttet ut med Trondheim.