Trøndelag er en landsdel og et fylke i Norge, etter at de to tidligere fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ble slått sammen 1. januar 2018. Trøndelag har 12,9 prosent av Norges areal og 8,7 prosent av Norges befolkning (2024). Folk fra landsdelen kalles «trøndere». Det meste av befolkningen bor langs Trondheimsfjorden. Trøndelag består av fire geografiske områdetyper: Bygdene ved Trondheimsfjorden og i dalene som munner ut i fjorden Kystbygdene og øyene fra Heim og Hitra i sør til Leka i nord Namdalen, det vil si dalføret langs elva Namsen Fjellbygdene Røros, Oppdal og Rindal, som ligger i henholdsvis Glåmas, Drivas og Surnas nedbørsfelt. Hele artikkelen