Solur, solarium, instrument som viser tiden ved at skyggen av en solbelyst stang eller kant kastes på en inndelt flate. Solur har ikke lenger noen praktisk betydning, men finnes som prydgjenstand. Jf. solskive.