Kunstakademiet i Trondheim, stiftet 1945/46 som en «åpen fri skole». Fra 1949 ble skolen overtatt av Trøndelag Bildende Kunstnere. I 1972 kom skolen inn under privatskoleloven av 6. mars 1970. Fra 1979 fikk skolen status som høyskole og ble overtatt av staten 1987. Kunstakademiet er nå et institutt innenfor Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU (Norges Naturvitenskapelige Universitet). Bachelor-studiet er treårig, Mastergradstudiet toårig.