Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Stjørdal er en kommune i Nord-Trøndelag fylke; øst for Trondheim, innerst i Stjørdalsfjorden.

Kommunen omfatter Stjørdalen og skog- og åsområdene på begge sider samt Skatvalhalvøya på nordsiden av utløpet til Stjørdalselva.

Kommunen ble opprettet i 1837 og hadde da en utstrekning som svarer til dagens Stjørdal og Meråker kommuner, og var Norges største herredskommune med 9480 innbyggere. Den ble i 1850 delt i Øvre og Nedre Stjørdal, som i sin tur ble delt i henholdsvis Hegra og Meråker (1874) og Lånke, Skatval og Stjørdal kommuner (1902).

Den nåværende kommunen fikk sine grenser i 1962 ved sammenslutning av de tidligere kommunene Lånke, Hegra, Skatval og Stjørdal. Kommunen grenser i sør til Sør-Trøndelag fylke.

Stjørdal og Frosta kommuner har inngått intensjonsavtale om å slå seg sammen til Værnes kommune i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform.

Berggrunnen i Stjørdal består av fyllitt, som i lavlandet for det meste er dekket av leire og sand opp til 130 meter over havet.

Stjørdalselva og de større sideelvene har skåret seg ned i løsmassene og dannet leirterrasser og sandmoer. Stjørdalshalsen tettsted på nordsiden av utløpet av Stjørdalselva ligger på en stor sandmo. I Lånke, Hegra og Skjølstadmarka er det mye leirbakker og terrasser, og flere steder har det gått leirskred. I nord og sør når åsene opp i 600 meter over havet og på grensen mot Meråker i øst når fjelltoppene opp i vel 900 meter. I sørøst rager Storskarven helt opp i 1171 meter.

De indre strøk av kommunen er skjermet av fjell og har innlandsklima med moderat nedbør og kalde vintrer. Ytre strøk er påvirket av Norskehavet og har kystklima. Fosenhalvøyas høydedrag skjermer imidlertid lavere strøk lenger øst, og Trondheimsfjorden demper både vinterkulde og sommervarme.

Ekstremværet Dagmar julen 2011 var det verste uværet siden 1992. Nesten alle innbyggere i kommunen ble uten strøm og radiosenderen ble slått ut. I mars 2012 gikk flere jordskred i kommunen etter en lang periode med nedbør, og flere bygder ble isolert på grunn av stengte veier. Se også artikkelen om Nord-Trøndelags klima.

Bosetningen er relativt tett i de lavere deler av kommunen. Administrasjonssenteret Stjørdalshalsen med 11 725 innbyggere (2015) ligger ved utløpet av Stjørdalselva. På sørsiden av utløpet ligger tettstedet Hell med 1525 innbyggere, mens tettstedet Hegra med 511 innbyggere ligger ti kilometer oppe i dalen. Tettstedet Skatval med 934 innbyggere ligger ved E6, seks kilometer nord for administrasjonssenteret.

Stjørdal har hatt økende folketall siden 1950, i perioden 1996–2006 med 12,8 prosent, og i perioden 2003–2013 med 18,2 prosent. Stjørdal har hatt den største veksten blant fylkets kommuner de siste tiårene.

Stjørdal er en av Trøndelags største jordbruksbygder med betydelig korn- og potetdyrking. Også betydelig storfe- og hønsehold. Stjørdal er også en av fylkets største skogbrukskommuner med en årlig avvirkning på 58 032 m³ (2015). Industrien er vesentlig konsentrert til Stjørdalshalsen. Les artikkelen om Stjørdals næringsliv.

E6 og Nordlandsbanen går gjennom Stjørdal. Fra Trondheim via Stjørdalshalsen går Meråkerbanen og E14 opp Stjørdalen og over til Sverige.

Trondheim lufthavn Værnes ligger ved Stjørdalshalsen 37 km fra Trondheim. Ny flyplassterminal og Værnes stasjon på Nordlandsbanen sto ferdig november 2014.

På Kvithammer ligger Statens forsøksgård i hagebruk, som nå har skiftet navn til Bioforsk Midt-Norge.

Nord universitet (tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag) har avdeling i Stjørdal med trafikklærerutdanning.

Stjørdal hører til Trøndelag politidistrikt, Inntrøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Værnesregionen sammen med FrostaMalvikMeråkerSelbu og Tydal.

Stjørdal kommune tilsvarer de fire soknene Hegra, Lånke, Skatval og Stjørdal i Stjørdal prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Stjørdal til Stjør- og Værdalen fogderi i Nordre Trondhjems amt.

For statistiske formål er Stjørdal kommune (per 2016) inndelt i fem delområder med til sammen 58 grunnkretser:

  • Hegra: Sona, Floren søndre, Floren nordre, Vigdenes, Dalsaune, Borås, Okkelberg, Bang, Rådalen, Hofstad/Ulstad, Hofstad/Venna, Hegramo, Bjugsand, Leirfall, Palestina, Hembre, Øfsti
  • Lånke: Leksdalen, Elvran, Leira, Geving, Gevingåsen, Hell, Dyvad, Sorte, Bjørgan
  • Skatval: Vinge, Vold, Vassbygda, Langstein, Forbord, Alstad, Drægset, Mæhre, Auran
  • Stjørdal: Vikan, Vikaunet, Kvithammer, Vassbygda, Dullum, Kvislabakken, Stokkan, Stokkan nedre, Hjelseng, Fosslia, Husbymarka, Beistad, Husby, Re, Ydstines
  • Stjørdalshalsen: Tangmoen, Stokkmoen, Sentrum, Værnesmoen, Øian, Hognesaunet, Værnes, Sandfærhus

Stjørdal har en rekke historiske minnesmerker, blant annet Værnes kirke med den praktfulle Værnesstolen, Steinvikholm med borgruiner og Hegra festning. Stjørdal er et av kjerneområdene for bergkunst i Midt-Norge. Helleristninger finnes ved Hell og ved Trøyte og Leirfall i Hegra. Hegra festning er kjent fra kampene i 1940 da den holdt stand i 25 dager.

1962–66

Johan Arnesen Vikan

Senterpartiet

1966–67

Lars Bidtnes

Venstre

1968–75

Karl Eidsvik

Senterpartiet

1976–79

Kaare J. Forø

Det Nye Folkepartiet

1980–85

Håvard Alstadheim

Venstre

1986–94

Alf Daniel Moen

Arbeiderpartiet

1994–95

Einar Wollebæk Andersen

Høyre

1995–99

Alf Daniel Moen

Arbeiderpartiet

1999–2013

2013–

Johan Arnt Elverum

Ivar Vigdenes

Senterpartiet

Senterpartiet

Kommunevåpenet (godkjent 1983) har en liggende gull lindorm mot en rød bakgrunn; motivet bygger på et segl fra 1344 hvor lindormen forekommer.

Første ledd har vært et elvenavn, Stjór, men er ikke sikkert forklart.

  • Berg, Kaare: Stjørdal : fra strandsted til storsamfunn, 1995.

  • Røe, Tormod: Stjørdal kommune 1837-1987, 1987, isbn 82-991614-0-1

  • Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie, 1950-95, 6 bind.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.