Stjørdals kommunevåpen har en liggende gull lindorm mot en rød bakgrunn.

. Begrenset gjenbruk

Stjørdal er en kommune i Trøndelag. Den ligger øst for Trondheim, innerst i Stjørdalsfjorden. Det er Trøndelags nest mest folkerike kommune, etter Trondheim, og har voksende folketall.

Kommunen omfatter dalføret Stjørdalen og skog- og åsområdene på begge sider, samt Skatvalhalvøya på nordsiden av utløpet av Stjørdalselva.

Kommunen ble opprettet i 1837 som Stjørdalen, og hadde da en utstrekning som svarer til dagens Stjørdal og Meråker kommuner, og var Norges mest folkerike landkommune med 9480 innbyggere. Den ble i 1850 delt i Øvre og Nedre Stjørdalen, som i sin tur ble delt i henholdsvis Hegra og Meråker (1874) og Lånke, Skatval og Stjørdal kommuner (1902).

Den nåværende kommunen fikk sine grenser i 1962 ved sammenslutning av de tidligere kommunene Lånke, Hegra, Skatval og Stjørdal.

Berggrunnen i Stjørdal består av fyllitt, som i lavlandet for det meste er dekket av leire og sand opp til 130 meter over havet.

Stjørdalselva og de større sideelvene har skåret seg ned i løsmassene og dannet leirterrasser og sandmoer. Stjørdalshalsen tettsted på nordsiden av utløpet av Stjørdalselva ligger på en stor sandmo. I Lånke, Hegra og Skjølstadmarka er det mye leirbakker og terrasser, og flere steder har det gått leirskred. I nord og sør når åsene opp i 600 meter over havet, og på grensen mot Meråker i øst når fjelltoppene opp i vel 900 meter. I sørøst rager Storskarven helt opp i 1171 meter.

De indre strøk av kommunen er skjermet av fjell og har innlandsklima med moderat nedbør og kalde vintrer. Ytre strøk er påvirket av Norskehavet og har kystklima. Fosenhalvøyas høydedrag skjermer imidlertid lavere strøk lenger øst, og Trondheimsfjorden demper både vinterkulde og sommervarme.

Bosetningen er relativt tett i de lavere deler av kommunen. Administrasjonssenteret Stjørdalshalsen med 11 725 innbyggere (2015) ligger ved utløpet av Stjørdalselva. På sørsiden av elva ligger tettstedet Hell, mens Hegra ligger ti kilometer oppe i dalen. Tettstedet Skatval ligger ved E6, seks kilometer nord for administrasjonssenteret.

Stjørdal har hatt økende folketall siden 1950, i perioden 1996–2006 med 12,8 prosent, og i perioden 2003–2013 med 18,2 prosent. Stjørdal har hatt den største veksten blant fylkets kommuner de siste tiårene.

Stjørdal er en av Trøndelags største jordbruksbygder med betydelig korn- og potetdyrking. Også betydelig storfe- og hønsehold. Stjørdal er også en av fylkets største skogbrukskommuner, med en årlig avvirkning på 58 032 m³ (2015).

Viktigste bransjer er verkstedindustri (46 % av industriens sysselsatte 2004); bl.a. Nobø Electro AS), produksjon av mineralske produkter (18 %; bl.a. Glava) og gummi- og plastvareindustri (17 %). Kommunen har også oljerelatert virksomhet; driftsadministrasjonen for Heidrunfeltet på Haltenbanken ligger i Stjørdal.

Ca. 35 % av de yrkesaktive har arbeid utenfor kommunen, 19 % i Trondheim (2016).

I Stjørdal utkommer Stjørdalens Blad og Stjørdalsnytt, hhv. 3 og 1 ganger ukentlig.

E6 og Nordlandsbanen går gjennom Stjørdal. Fra Trondheim via Stjørdalshalsen går Meråkerbanen og E14 opp Stjørdalen og over til Sverige.

Trondheim lufthavn Værnes ligger ved Stjørdalshalsen, 37 km fra Trondheim. Ny flyplassterminal og Værnes stasjon på Nordlandsbanen sto ferdig november 2014.

Kvithammer ligger Statens forsøksgård i hagebruk, som nå har skiftet navn til Bioforsk Midt-Norge.

Nord universitet (tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag) har avdeling i Stjørdal med trafikklærerutdanning.

Stjørdal hører til Trøndelag politidistrikt, Inntrøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Værnesregionen sammen med Frosta, Malvik, Meråker, Selbu og Tydal.

Stjørdal kommune tilsvarer de fire soknene Hegra, Lånke, Skatval og Stjørdal i Stjørdal prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Stjørdal til Stjør- og Værdalen fogderi i Nordre Trondhjems amt.

For statistiske formål er Stjørdal kommune (per 2016) inndelt i fem delområder med til sammen 58 grunnkretser:

  • Hegra: Sona, Floren søndre, Floren nordre, Vigdenes, Dalsaune, Borås, Okkelberg, Bang, Rådalen, Hofstad/Ulstad, Hofstad/Venna, Hegramo, Bjugsand, Leirfall, Palestina, Hembre, Øfsti
  • Lånke: Leksdalen, Elvran, Leira, Geving, Gevingåsen, Hell, Dyvad, Sorte, Bjørgan
  • Skatval: Vinge, Vold, Vassbygda, Langstein, Forbord, Alstad, Drægset, Mæhre, Auran
  • Stjørdal: Vikan, Vikaunet, Kvithammer, Vassbygda, Dullum, Kvislabakken, Stokkan, Stokkan nedre, Hjelseng, Fosslia, Husbymarka, Beistad, Husby, Re, Ydstines
  • Stjørdalshalsen: Tangmoen, Stokkmoen, Sentrum, Værnesmoen, Øian, Hognesaunet, Værnes, Sandfærhus

Stjørdal har en rekke historiske minnesmerker, blant annet Værnes kirke med den praktfulle Værnesstolen, Steinvikholm med borgruiner og Hegra festning. Stjørdal er et av kjerneområdene for bergkunst i Midt-Norge. Helleristninger finnes ved Hell og ved Trøyte og Leirfall i Hegra. Hegra festning er kjent fra kampene i 1940, da den holdt stand i 25 dager.

År Ordfører Parti
1962-1966 Johan Arnesen Vikan Senterpartiet
1966–1967 Lars Bidtnes Venstre
1968–1975 Karl Eidsvik Senterpartiet
1976–1979 Kaare J. Forø Det Nye Folkepartiet
1980–1985 Håvard Alstadheim Venstre
1986–1994 Alf Daniel Moen Arbeiderpartiet
1994–1995 Einar Wollebæk Andersen Høyre
1995–1999 Alf Daniel Moen Arbeiderpartiet
1999–2013 Johan Arnt Elverum Senterpartiet
2013– Ivar Vigdenes Senterpartiet

Kommunevåpenet (godkjent 1983) har en liggende gull lindorm mot en rød bakgrunn. Motivet bygger på et segl fra 1344 hvor lindormen forekommer.

Første ledd har vært et elvenavn, Stjór, men er ikke sikkert forklart.

  • Berg, Kaare: Stjørdal : fra strandsted til storsamfunn, 1995.
  • Røe, Tormod: Stjørdal kommune 1837-1987, 1987, isbn 82-991614-0-1
  • Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie, 1950-95, 6 bind.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.