Tanem, tettsted i Klæbu kommune, Trøndelag. Tanem ligger på vestsiden av Nidelva, 1-1,5 km fra kommunesenteret Klæbu.