Fosen, landskap i Trøndelag.

Geografisk er Fosenhalvøya den delen av Nord- og Sør-Trøndelag fylker som ligger mellom Trondheimsfjorden i øst og havet i vest, sør og sørvest for Namsfjorden og Namdalseidet. Administrativt sett omfatter Fosen vanligvis kommunene Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Roan og Osen i Sør-Trøndelag og Leksvik i Nord-Trøndelag. Disse sju kommunene samarbeider i Fosen regionråd, og har et samlet areal på ca. 3225 km2.

Kysten er innskåret av en rekke, for det meste korte, fjorder. Stjørnfjorden i sørvest, Åfjorden i vest og Verrasundet i øst er de lengste. Landet ut mot havet er mest nakne lave koller med striper av dyrket jord imellom. Ørlandet i sørvest er imidlertid et sammenhengende flatland med god jord. I det indre er delvis skogkledde åser og en mengde småvann og myrer. Høyeste topp er Finnvollheia (675 moh.) nordøst i Åfjord, på fylkesgrensen mellom Sør- og Nord-Trøndelag.

Fosen var tidligere et viktig fiskeridistrikt, men i begynnelsen av 1930-årene stanset de årlige innsigene av skrei til dette distriktet. I 1960-årene var forskjellige sildefiskerier og seifiske viktigst, men disse har også gått tilbake i betydning. I 1990-årene betydde torsk, makrell o.l. mest. Skjelldyrking og fiske- og skalldyroppdrett er utbredt.

De største arbeidsplassene er Luftforsvaret i Ørland og verftet Nordyard Fosen i Rissa.

Sørsamisk reindrift gjennom Fosen reinbeitedistrikt (Fovsen njaarke sijte), som har to adskilte driftsenheter og tilsammen 2100 dyr.

Lokalavisen Fosna-Folket utkommer 3 dager i uka på Brekstad.

Fosen har fergeforbindelse med Flakk nær Trondheim fra Rørvik i Rissa (Rv. 715), og med Agdenes på sørsiden av Trondheimsfjorden fra Ørland (Brekstad–Valset) (Rv. 710).

Hurtigbåt mellom Vanvikan i Leksvik og Trondheim. Kystekspressen Trondheim–Kristiansund og hurtigbåtene mellom Trondheim og Hitra/Frøya anløper Fevåg i Rissa og Brekstad i Ørland.

Skarnsundbrua på Rv. 755 mellom Mosvik og Inderøy. På Ørland ligger militær flyplass med sivil trafikk.

Selve navnet Fosen forekommer i ulike administrative sammenhenger. Det interkommunale samarbeidsorganet Fosen regionråd omfatter de nevnte sju kommunene; men har tidligere også omfattet Verran og Mosvik. Fosen prosti omfatter de samme sju kommunene. Fosen tingrettsdistrikt dekker Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen og øykommunene Hitra og Frøya.

Det gamle Fosen fogderi omfattet, i tillegg til Fosenhalvøya, også kommunene Hemne, Snillfjord, Agdenes, Hitra og Frøya sørvest for Trondheimsfjorden. Det svarte omtrent til middelalderens Fosen len, som lå under Nordmørefylket. Fosen historielag omfatter dette gamle fogderiets grenser.

Navnet er etter leddet -fosen i øya Storfosna og gården Storfosen, norrønt Fólgsn, 'gjemmested'.

  • Kolbjørn Aune (red.) Fosens historie. Bind 1: fra istid til 1730. Utgitt av Fosen historielag, 2005, isbn 82-90341-32-6, Finn boken
  • Nord-Trøndelag og Fosen: geologi og landskap. Utgitt av NGU, 1997. ISBN 82-7385-170-2. Finn boken
  • Stein Arne Sæther (red.) Fosen : natur, kultur og mennesker. Adresseavisens forlag, 1993. ISBN 82-7164-031-3
  • Årbok for Fosen. Utgitt av Fosen historielag, 1947-49, 1965-
  • fosen.net - Fosen regionråd

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.