Trøndelag musikkonservatorium, musikkutdanningsinstitusjon, fra 1996 innlemmet i Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Har sin opprinnelse i Trondhjems Musikkskole, startet 1911, som 1973 ble videreført som henholdsvis Trondheim kommunale musikkskole og Trøndelag musikkonservatorium.