Selbu

Faktaboks

Landareal
1 235 km²
Innbyggertall
4 093
Administrasjonssenter
Mebonden

Kommunevåpen

Plassering

av . Begrenset gjenbruk

Selbu.

av . Begrenset gjenbruk

Selbu. Utsikt over Selbusjøen. I forgrunnen Selbusjøen Hotell og Gjestegård. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Selbu av /KF-arkiv ※. Gjengitt med tillatelse

Selbu, kommune i Trøndelag, sørøst for Trondheim, grenser i nord og nordøst mot Stjørdal og Meråker. Selbu omfatter nedre del av Neas dalføre og nesten hele Selbusjøen, samt omliggende skog- og fjelltrakter.

Natur

Fra skog- og fjellterrenget omkring får Nea og Selbusjøen flere vannrike tilløp. Berggrunnen tilhører den kaledonske fjellkjeden og består hovedsakelig av fyllitt og grønnskifer. Kirkebygda sørøst for Selbusjøen er vid og åpen, høyere oppe er bygda trang. Både i sørvest og nordøst er høyere fjellområder, høyest er Fongen (1441 moh.) i øst på grensen til Nord-Trøndelag. Skoggrensen ligger på 500–600 moh. Skog- og fjelltraktene i østre del av kommunen, nord for Neas dalføre, inngår i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark.

Bosetning

Med unntak for en rundt 15-årig periode frem til begynnelsen av 1990-årene har folketallet i Selbu gått noe tilbake siden 1950, 1996–2006 med 3,0 % mot en vekst på 7,1 % i fylket som helhet. Tyngden av bosetningen ligger i det åpne lavlandet rundt Selbusjøens østlige del og det nederste av Neadalen. Her ligger tettstedet og administrasjonssenteret Mebonden (832 innb. 2007). Tettstedet Trøa har 200 innb. (2007).

Næringsliv

Jordbruket har hovedvekt på husdyrhold. Selbu er største skogbrukskommune i fylket etter avvirkningen; 2004 utgjorde den 46 100 m3 eller 17 % av fylkets totale avvirkning, hovedsakelig gran. Skogen gir grunnlag for sagbruk og trevarefabrikker som sysselsetter 51 % av industriens sysselsatte (2004). Ellers elektroteknisk og verkstedindustri for øvrig, samt næringsmiddelindustri med hhv. 14 %, 11 % og 12 % av industriens sysselsatte. Husflid har sterke tradisjoner (selbuvotter), og i Mebonden ligger et husflidsutsalg.

Selbu er en mellomstor kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 573 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er ni kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 96 meter. Kraftverket med høyest snittproduksjon er Nedre Nea kraftverk (i drift fra 1989).

Samferdsel

Rv. 705 kommer fra Brekken (Røros) og går gjennom Selbu til Hell på E 6 ved Stjørdal. Fylkesvei over Selbustrand til Hommelvik i Malvik.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Selbu hører til Trøndelag politidistrikt, Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Værnesregionen sammen med Frosta, Malvik, Meråker, Stjørdal og Tydal.

Selbu kommune tilsvarer soknet Selbu i Stjørdal prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Selbu til Strinden og Selbu fogderi i Søndre Trondhjems amt.

Delområder og grunnkretser i Selbu

For statistiske formål er Selbu kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 23 grunnkretser: Fossan, Tømra, Garberg, Uglan, Eidem, Mebonden-øst, Mebonden-vest, Berge, Evjen, Mebust, Moslett, Kolset, Overvik, Slindan, Kjøsnes, Søndre Sjøbygda, Flora, Skarven, Roltdalen, Bringen, Reinsfjell, Ytre Selbustrand og Dragsten.

Historikk og kultur

I Mebonden ligger Selbu kirke, hvor eldste del er fra 1150. I prestegårdsbygningen fra 1750 finner man Selbu bygdemuseum med fin mineralsamling. Kvernfjellstuggu ved Rolset har samling fra kvernsteinsdriften. I Kvernfjellet lå trolig Nordens største kvernsteinsbrudd med uttak av kvernsteiner fra 1600-tallet til først på 1900-tallet.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1991) har 24 spisse, svarte spissruter samlet i tre rosetter, to over en mot en sølv bakgrunn; illuderer «Selbu-rosen».

Navnet er første ledd av norrønt Seli (Selbusjøen), uviss betydning, men mulig sammenheng med sil, ‘elv som renner stille’.

Eksterne lenker

Litteratur

  • Amdal, Paul: Selbu : historisk beskrivelse, 1918
  • Rolseth, P.O. Kvernfjellet : Selbu og Tydals historie. 1947
  • Selbu i fortid og nåtid, 1972-[1992?], 8 b.
  • Selbu og Tydal: geologi, gruvedrift og kulturminner. Turbok utgitt av Selbu og Tydal historielag, 2001

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg