Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Midtre Gauldal, kommune i Sør-Trøndelag fylke, dannet 1964 ved sammenslutning av de tidligere kommunene Støren, Singsås, Soknedal og Budal. Kommunen omfatter midtre del av Gaulas dalføre, sidedalene mot sør, Soknedalen, Budalen og Fordalen samt skog- og fjellstrekninger omkring.

Natur

Berggrunnen består overveiende av fyllitt med innslag av inntrengte magmatiske bergarter tilhørende den kaledonske foldekjeden. Elvene er sterkt nedskåret i de myke bergartene og i de mektige løsmassene nederst i hoveddalen. Dalen har derfor bratte lier og trange sidedaler. Ca. 60 % av arealet ligger over 600 moh. Høyeste toppen er Forollhogna (1332 moh.), på grensen til Hedmark i sørøst. Deler av Forollhogna nasjonalpark ligger i kommunen. Se også Forbygda.

Bosetning

Bosetningen ligger i dalene. 31 % av befolkningen bor i tettstedet og administrasjonssenteret Støren (1787 innb. 2005) ved sammenløpet av Soknedalen og Gauldalen, 5 km sør for kommunegrensen. Med unntak av 1970-årene har kommunen hatt nedgang i folketallet siden siste krig, 1995–2005 med 2,3 %.

Næringsliv

Viktigste næringer er jord- og skogbruk. Jordbruket har hovedvekt på storfehold, sau og fjørfe (kyllingproduksjon). Skogdriften er viktig og avvirkningen 2003 var ca. 27 600 m3, som er den nest høyeste i Sør-Trøndelag (13 % av fylkets totale avvirkning). Skogen gir grunnlag for en betydelig sagbruks- og trevareindustri, som sammen med møbelindustrien har 66 % av industrisysselsettingen (bl.a. ferdighusfabrikk og møbelfabrikk), næringsmiddelindustrien 27 %.

Samferdsel

Jernbane og E 6 fra Trondheim går gjennom Støren. Her går Dovrebanen og E 6 opp Soknedalen, mens Rørosbanen og Rv. 30 går gjennom Gauldalen. Fylkesveier opp de viktigste sidedalene.

Offentlige institusjoner

Midtre Gauldal har flere videregående skoler med varierte linjer.

Midtre Gauldal svarer til sognene Støren, Soknedal, Budal og Singsås i Støren prestegjeld, Gauldal prosti i Nidaros bispedømme. Singsås sogn tilhører Holtålen lensmannsdistrikt, resten av kommunen utgjør Midtre Gauldal lensmannsdistrikt, kommunen tilhører Sør-Trøndelag politidistrikt og Sør-Trøndelag tingrett.

Historikk og kultur

Kommunen har mange karakteristiske og pent bevarte trøndergårdstun, bl.a. Skårvold gård på Støren og Hanshus gård i Soknedal; sistnevnte har fått flere bevaringspriser. Storbekkøya museumssenter i Budalen. I kommunen ligger flere kirker, bl.a. Støren kirke, en åttekantet trekirke bygd 1817 og Budal kirke fra 1754 (Y-formet; påbygd 1906). Forollhogna nasjonalpark, som også omfatter skog- og fjellområder i de tilstøtende kommunene, ble opprettet 2002.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1982) har tre sølv kors samlet i form av et gaffelkors mot en grønn bakgrunn; illustrerer dalmøter i kommunen.

Navnet er nylaget, av dalførenavnet Gauldal, første ledd er norrønt Gaul, trolig av 'tute, hyle'.

Anbefalt lenke

Videre lesning

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Midtre Gauldal

Morten Haugen

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.