Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Midtre Gauldal, kommune i Trøndelag, dannet 1964 ved sammenslutning av de tidligere kommunene Støren, Singsås, Soknedal og Budal. Kommunen omfatter deler av Gaulas dalføre, sidedalene mot sør, Soknedalen, Budalen og Fordalen samt skog- og fjellstrekninger omkring.

Berggrunnen består overveiende av fyllitt med innslag av inntrengte magmatiske bergarter tilhørende den kaledonske foldekjeden. Elvene er sterkt nedskåret i de myke bergartene og i de mektige løsmassene nederst i hoveddalen. Dalen har derfor bratte lier og trange sidedaler.

Ca. 60 % av arealet ligger over 600 moh. Høyeste toppen er Forollhogna (1332 moh.), på grensen til Hedmark i sørøst.

Deler av Forollhogna nasjonalpark ligger i kommunen.

Bosetningen ligger i dalene. 31 % av befolkningen bor i tettstedet og administrasjonssenteret Støren (1787 innb. 2005) ved sammenløpet av Soknedalen og Gauldalen, 5 km sør for kommunegrensen.

Med unntak av 1970-årene har kommunen hatt nedgang i folketallet siden siste krig, 1995–2005 med 2,3 %.

Viktigste næringer er jord- og skogbruk. Jordbruket har hovedvekt på storfehold, sau og fjørfe (kyllingproduksjon). Skogdriften er viktig og avvirkningen 2003 var ca. 27 600 m3, som er den nest høyeste i Sør-Trøndelag (13 % av fylkets totale avvirkning). Skogen gir grunnlag for en betydelig sagbruks- og trevareindustri, som sammen med møbelindustrien har 66 % av industrisysselsettingen (bl.a. ferdighusfabrikk og møbelfabrikk), næringsmiddelindustrien 27 %.

Jernbane og E6 fra Trondheim går gjennom Støren. Her går Dovrebanen og E6 opp Soknedalen, mens Rørosbanen og riksveg 30 går gjennom Gauldalen. Fylkesveier opp de viktigste sidedalene.

Midtre Gauldal har videregående skole på Støren.

Midtre Gauldal hører til Trøndelag politidistrikt, Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Trondheimsregionen sammen med Klæbu, Melhus, Skaun og Trondheim.

Midtre Gauldal er del av Oppdal næringsregion sammen med Oppdal og Rennebu.

Midtre Gauldal kommune tilsvarer de fire soknene Budal, Singsås, Soknedal og Støren i Gauldal prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Midtre Gauldal til Guldalen fogderi i Søndre Trondhjems amt.

For statistiske formål er Midtre Gauldal kommune (per 2016) inndelt i tre delområdermed til sammen 40 grunnkretser:

  • Støren: Soknes, Engan, Fredheim, Nesset, Folstad, Tilset, Bones, Rognes, Rogstad, Haukdal, Snøan
  • Singsås: Haugen, Buset, Kotsøy, Bjørgen, Singsås, Hindbjørgen, Almås, Forbygda, Forsetmo, Bjerkli, Svardal, Enodd, Kjønnås, Endal, Sæterdalene, Holtsjøen
  • Soknedal: Nordhauka, Hauka, Fløttum, Røe, Vagnild, Løkli, Fossum, Soknedal, Strinde, Hov, Kjøtrød, Bakkgjære, Håkådal

Kommunen har mange karakteristiske og pent bevarte trøndergårdstun, bl.a. Skårvold gård på Støren og Hanshus gård i Soknedal; sistnevnte har fått flere bevaringspriser.

Storbekkøya museumsseter i Budalen inneholder en komplett setervoll og et husmannsbruk. Kommunen er kjent for produksjon av Budalsstoler.

I kommunen ligger flere kirker, bl.a. Støren kirke, en åttekantet trekirke bygd 1817 og Budal kirke fra 1754 (Y-formet; påbygd 1906).

Forollhogna nasjonalpark, som også omfatter skog- og fjellområder i de tilstøtende kommunene, ble opprettet 2002.

Kommunevåpenet (godkjent 1982) har tre sølv kors samlet i form av et gaffelkors mot en grønn bakgrunn; illustrerer dalmøter i kommunen.

Navnet er nylaget, av dalførenavnet Gauldal, første ledd er norrønt Gaul, trolig av ‘tute, hyle’.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.