Trondheim, tidligere Trøndelag Kunstgalleri. Museet har Norges tredje største offentlige kunstsamling med hovedvekt på norsk kunst fra ca. 1850 og frem til i dag, malerier, skulpturer, tegninger og grafiske blad. Samlingen gir et godt overblikk over norsk malerkunst, særlig fra 1800-tallet, og over malerkunsten i Trøndelag. Museet har også en interessant samling av dansk billedkunst fra 1900-tallet. Det holder til i Trondhjems Kunstforenings gamle bygning. Museet har fra 2008 også avdelingen Gråmølna Kunstmuseum på Nedre Elvehavn, som holder til i en utvidet og renovert historisk bygning (ved Per Knudsen Arkitektkontor). Her finnes i hovedsak en samling kunstverker av Inger Sitter og Håkon Bleken donert av kunstnerne.